El Recinte Modernista de Sant Pau és seu d’institucions capdavanteres en els àmbits de la sostenibilitat, la salut i l’educació.

Des de Sant Pau, aquests organismes desenvolupen els seus programes i activitats, a la vegada que estableixen col·laboracions entre ells per emprendre iniciatives compartides, estudis i projectes per tal d’aportar propostes innovadores envers temes específics, com ara el desenvolupament urbà, l’educació, la millora dels sistemes de salut, la gestió forestal, l’aigua i el sanejament, entre d’altres.


Sant Pau connecta agents i experiències, i esdevé un entorn únic en el qual interactuen els sectors acadèmics, econòmics i socials. L’objectiu és promoure el coneixement i la recerca de forma transversal i facilitar la implicació de la ciutadania en els debats que es produeixen en aquest entorn.

El Recinte Modernista acull seminaris, congressos i trobades coordinades per les institucions residents i d’altres entitats afins.  Alhora impulsa projectes que complementen i s’alimenten de tota aquesta activitat.

Els principis que sustenten aquest projecte es basen en la ISO 26000 Guia de Responsabilitat Social: rendiment de comptes, transparència, comportament ètic, respecte als interessos de les parts interessades, principi de legalitat, normativa internacional del comportament i respecte als drets humans.

Informació: centre.coneixement@santpau.cat
 

01. Casa Àsia

És una institució que té l’objectiu de contribuir a millorar el coneixement i a impulsar les relacions entre Espanya i els països d’Àsia i el Pacífic en l’àmbit institucional, econòmic, cultural, científic i educatiu, a més de facilitar intercanvis de cultures, idees i projectes d’interès comú.

Casa Àsia es va crear l’any 2001 fruit d’un consorci format pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació a través de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Barcelona i Madrid, que va incorporar-s’hi posteriorment. Des de juliol de 2013, la seva seu social es troba al Pavelló de Sant Manuel.

www.casaasia.cat

02. SCP / RAC

El Centre d'Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenibles (SCP / RAC) proporciona coneixements, formació, assessorament i creació de xarxes d'oportunitats per a les empreses, empresaris, agents financers, organitzacions de la societat civil i governs que treballen per proporcionar serveis i productes bons per a la gent i per al planeta: no contaminants, lliures de tòxics, orgànics, fets amb recursos eficients i socialment inclusius.

L’SCP / RAC pertany al Pla d'Acció per a la Mediterrània, una organització vinculada del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Com a tal, centra les seves accions en la Regió Mediterrània, una àrea geogràfica que comparteix una cultura comuna de la innovació i el progrés basat en la preservació del medi ambient i l'ús eficient dels recursos.

El Centre opera sota el marc de dos tractats internacionals: el Conveni de Barcelona, que aplega 21 països de la riba mediterrània i els estats membres de la Unió Europea perquè treballin conjuntament pel desenvolupament sostenible, i el Conveni d'Estocolm, un acord internacional que involucra prop de 180 estats en la lluita contra els contaminants orgànics persistents, unes substàncies altament nocives i tòxiques.

www.cprac.org

03. EFI

L'Institut Forestal Europeu (EFI), ubicat al Pavelló de Sant Leopold, és un organisme internacional reconegut per 22 estats que treballa per a la promoció de la conservació i la gestió sostenible dels boscos. A Sant Pau, l’EFI té instal·lats diversos programes.

EFIMED, l’Oficina Regional per a la Mediterrània, creada l’any 2007, coordina una xarxa de més de 60 centres de recerca forestal de 17 països mediterranis. Això fomenta la cooperació internacional en qüestions tan importants com són la recerca, la transferència de coneixement, la formació i el desenvolupament de polítiques sobre qüestions forestals, molt especialment en els països del sud i l’est de la regió.

El màxim grup d’experts de l’EFI, el Policy Advice Group, també desenvolupa a Sant Pau dues de les seves línies de treball més importants. D’una banda, la Forest Law Enforcement, Governance  and Trade Facility (FLEGT), des de la qual assisteix i assessora a la UE en la implementació del Pla d’acció per a l’organització, la governança i el comerç de la fusta. De l’altra, la Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Facility (REDD), que dóna suport a les polítiques europees per reduir les emissions contaminants provocades per la desforestació i la degradació dels boscos.  

www.efi.int

04. UN-HABITAT / GWOPA

El Pavelló de la Mercè acull la Seu Permanent del Secretariat de la Global Water Operators’ Partnerships Alliance (GWOPA), l’Aliança Mundial d’Operadors d’Aigua.

Es tracta d’una xarxa global multisectorial creada l’any 2007 per un Consell d’Experts del Secretari General de les Nacions Unides. La seva activitat està vinculada al Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans (UN-HABITAT).

L’objectiu de GWOPA és contribuir a la millora dels serveis d’abastiment i sanejament d’aigua als països menys desenvolupats, mitjançant l’impuls d’iniciatives de col•laboració entre operadors i del disseny de mesures de capacitació i eines pràctiques.

www.gwopa.org

05. OMS

L’Organització Mundial de la Salut ha traslladat al Pavelló de la Mercè l’Oficina per a l’Enfortiment dels Sistemes de Salut. Establerta a Barcelona des de 1999, l’Oficina compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Entre les seves línies de treball es troba l’enfortiment dels sistemes i les polítiques públiques de salut a un nivell subnacional, així com el desenvolupament de línies de col•laboració entre els països mediterranis.

L’Oficina de l’OMS per a l’Enfortiment dels Sistemes de Salut treballa directament amb els països membres per millorar la gestió que fan dels seus respectius sistemes públics de salut, traslladant-los eines pràctiques que els permeten fer una bona diagnosi dels problemes i donar resposta a les seves necessitats.

www.euro.who.int

06. UN-HABITAT / CRPP

El Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans (UN-HABITAT) ha ubicat a Sant Leopold l’oficina mundial del Programa de Perfils de Ciutats Resilients (CRPP).

Partint de l’exemple del model de ciutat desenvolupat per Barcelona, aquest grup de treball porta a terme nous sistemes de mesura del risc a les ciutats i elabora nous estàndards de desenvolupament i planejament urbanístic.

L’objectiu general és aportar les eines necessàries perquè les ciutats estiguin més ben preparades per afrontar crisis que afectin serveis i infraestructures, com els desastres naturals.

www.cityresilience.org

07. UNU-GCM

La Universitat de les Nacions Unides (UNU) és la institució acadèmica de Nacions Unides. La seva missió és connectar el món acadèmic amb les diferents organitzacions que conformen el sistema de l’ONU amb l’objectiu de desenvolupar solucions sostenibles per als problemes actuals i futurs de la humanitat en tots els aspectes de la vida.

L’UNU ha ubicat al Pavelló de Sant Manuel l’Institut sobre Globalització, Cultura i Mobilitat (UNU-GCM). Aquest centre, operatiu a Sant Pau des de 2012, és l’onzena seu mundial de la institució, i la primera que té el sud d’Europa com a àrea geogràfica de referència.

L’UNU-GCM centra les seves actuacions en tres àmbits de recerca interrelacionats: globalització, cultura i mobilitat. El seu propòsit és contribuir a l’estudi de les migracions i els mitjans de comunicació com a aspectes claus de les cultures en el context de la globalització, i com a elements de vital importància per a la promoció de la bona governança, la diversitat cultural, la democràcia i els drets humans.

www.gcm.unu.edu

08. EURORDIS

EURORDIS és una aliança no governamental impulsada per pacients que representen a 695 organitzacions de pacients de malalties rares de 63 països diferents. En total, cobreixen més de 4.000 malalties diferents.
Una malaltia o trastorn es defineix com a rara a Europa si afecta  a menys d'1 entre 2.000 persones.

La missió d'EURORDIS és construir una potent comunitat paneuropea d'organitzacions de pacients i persones que pateixen aquestes patologies, per esdevenir la seva veu i lluitar contra l'impacte d’aquestes trastorns en les seves vides.

La tasca del centre EURORDIS amb seu a Barcelona s'orienta al voltant de 4 àrees específiques: la col•laboració científica; l’aprenentatge, l’educació i l’apoderament dels pacients i els seus representants; la creació de comunitats, el suport social i la consciència pública; i la col•laboració amb els actors locals, com la delegació catalana de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM) i la Plataforma de Malalties Minoritàries.

www.eurordis.org

09. BIPP HUB

El Pavelló de Sant Jordi acull la seu del Barcelona International Public Policy Hub (BIPP HUB), un nou organisme integrat per diferents institucions. La seva missió és accelerar i potenciar l'impacte del sector de la política pública internacional (IPP, en anglès) oferint serveis professionals que inclouen acompanyament en l'aterratge d'entitats que arriben a la ciutat i un espai de treball de qualitat. BIPP HUB també gestiona projectes amb un enfocament sectorial, promou la col·laboració dels agents que formen part del sector IPP de Barcelona i actua com a viver de noves iniciatives.

En aquests moments, els membres residents de BIPP hub són:

El Institute for Integrated Transitions (IFIT), una organització que promou processos de transició democràtica a estats fràgils i zones afectades per conflictes mitjançant l'assessorament expert i independent sobre solucions sostenibles i integradores que recolzin els esforços per trencar amb cicles de repressió o conflicte.

Democràcia Oberta, una plataforma digital global que dóna veu al debat sobre democràcia i drets humans i civils a l'Amèrica Llatina, el món hispà-portuguès i globalment. Forma part d'Open Democracy, una red global independent.

Higher Education Alliance for Refugees (HEAR), una iniciativa de nova creació dedicada a promoure l'accés a l'educació superior a persones que s'han vist obligades a deixar el seu país d'origen a causa de guerres, el canvi climàtic o desastres naturals. HEAR vol unir la tecnologia i els recursos de les universitats de tot el món per crear aproximacions innovadores a l'educació. Un dels seus principals projectes vol afrontar la situació dels refugiats de Síria.

www.bipphub.org