Els edificis modernistes son avui espais de treball moderns i funcionals destinats a organitzacions que impulsen projectes d'alt impacte social en els àmbits de la innovació, la sostenibilitat, la salut, l'educació i la cultura. Aquestes institucions desenvolupen els seus propis programes, i també estableixen acords de col·laboració per dur a terme projectes i activitats que aportin respostes a alguns dels reptes de la societat.

 

 

 

01. BANC FARMACÈUTIC

El Banc Farmacèutic Banc Farmacèutic és una ONG, creada l’any 2005, que treballa per afavorir la inclusió social de les persones a través de la seva salut i per donar resposta a la pobresa farmacèutica. L’entitat estructura la seva actuació al voltant de tres pilars estratègics: fer recerca per determinar les conseqüències econòmiques i socials de la pobresa farmacèutica, donar visibilitat a aquesta problemàtica, i atendre a les persones que no poden accedir als medicaments per dificultats econòmiques.

www.bancofarmaceutico.es

02. BARCELONA HEALTH HUB

El Barcelona Health Hub és una associació que treballa per potenciar la innovació en salut digital i la seva transferència al sector; busca el suport de grans organitzacions del sector per connectar startups amb grans empreses de la indústria farmacèutica, asseguradores i altres organitzacions de noves tecnologies de l’àmbit sanitari. L’objectiu final és connectar emprenedors i grans empreses per transferir innovació puntera a la indústria sanitària.

www.barcelonahealthhub.com

03. BIPP HUB

Plataforma que treballa per accelerar i potenciar l'impacte del sector de la política pública internacional (IPP, en anglès) oferint serveis professionals a institucions del sector IPP a Barcelona, incloent-hi l'acompanyament en l'aterratge d'entitats que arriben a la ciutat i un espai de treball de qualitat.

www.bipphub.org

04. EFI

L’Institut Forestal Europeu (EFI, per les seves sigles en anglès) es dedica a la recerca i l’anàlisi de polítiques públiques relacionades amb els boscos, impulsant treball en xarxa i la divulgació d’informació objectiva i rellevant per al bon govern dels espais forestals. L’oficina de Barcelona acull el Centre pel Mediterrani (EFIMED), el Centre EU FLEGT, que treballa per a millorar la gestió dels boscos i el comerç legal de fusta, i el Centre EU REDD, que dóna suport als països amb boscos tropicals per tal de millorar la política pública envers els usos del sòl.

www.efi.int

05. EURORDIS-Rare Diseases Europe

Aliança no governamental que representa més de 800 organitzacions de pacients amb malalties poc freqüents a 70 països. La missió d'EURORDIS-Rare Diseases Europe és treballar més enllà de les fronteres per millorar les vides de les persones afectades per una malaltia poc freqüent.

www.eurordis.org

06. FUNDACIÓ LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

Fundació creada l’any 2006 amb la voluntat de recuperar, estudiar i difondre la personalitat i l’obra d’un dels personatges catalans més decisius i emblemàtics de la segona meitat del segle XIX i del primer quart de segle XX, Lluís Domènech i Montaner, arquitecte del Recinte Modernista de Sant Pau.

www.fldm.cat

07. OMS

L’Oficina de Barcelona de l’OMS és un centre d’excel·lència en el finançament de la sanitat per assolir la cobertura universal en sanitat (UHC, per les seves segles en anglès). Treballa amb els Estats Membres de la Regió Europea de l’OMS per promoure polítiques públiques basades en la recerca científica. L’Oficina dóna suport als països en el desenvolupament de polítiques, el seguiment del progrés i el disseny de reformes mitjançant una combinació de diagnosis, anàlisi de les opcions, diàlegs d’alt nivell i l’intercanvi internacional d’experiències. L’oficina també coordina cursos de formació de l’OMS sobre el finançament de la sanitat i l’enfortiment de sistemes de salut.

www.euro.who.int

08. SCP/RAC

SCP/RAC és un dels Centres d'Activitat Regional establerts en el marc del Pla d'Acció de la Mediterrània, un programa establert per ONU Medi Ambient per donar suport als països membres de la Convenció de Barcelona. El Centre ofereix coneixements, capacitació, assessorament i treball en xarxa a governs, empreses, agents financers i organitzacions de la societat civil per desenvolupar productes i serveis socialment inclusius, no contaminants, i eficients en l’ús de recursos.

www.cprac.org

09. UN-HABITAT

ONU-Habitat és el programa de les Nacions Unides que treballa per millorar el futur dels espais urbans, i la seva missió és promoure assentaments humans social i ambientalment sostenibles. Mitjançant la tasca de dos programes, l’oficina d’ONU-Habitat a Sant Pau es dedica a temes de màxim interès per a les ciutats: la resiliència urbana i els serveis d’aigua i sanejament.

El Programa de Ciutats Resilients (UN-Habitat/CRPP):

Programa dedicat a l’augment de la resiliència de les ciutats mitjançant la cooperació tècnica, la promoció i l’intercanvi de coneixements. El programa ha desenvolupat la principal eina d’ONU-Habitat per millorar la resiliència de centres urbans, acull la plataforma de coneixement Urban Resilience Hub  (www.unhabitat.org/urbanresilience), i coordina l’esdeveniment Barcelona Resilience Week.

www.urbanresiliencehub.org

L’Aliança Global d’Associacions d’Operadors d’Aigua (UN-Habitat/GWOPA):

Secretaria internacional d’una xarxa mundial que promou i implementa convenis de col·laboració entre operadors d’aigua i sanejament (WOPs, per les seves segles en anglès). L’objectiu és ajudar als operadors a ajudar-se entre ells, assegurant la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament mitjançant la cooperació tècnica sense ànim de lucre.

www.gwopa.org