Contacte

Informació General
recintemodernista@santpau.cat

Visites
93 553 78 01
visites.recinte@santpau.cat

Comunicació
93 553 78 03
comunicacio.recinte@santpau.cat

Lloguer d'Espais
93 553 78 06
espais.recinte@santpau.cat

Centre de coneixement
93 556 55 77
centre.coneixement@santpau.cat

Amics del Recinte Modernista de Sant Pau
93 553 78 01
amics.recinte@santpau.cat

Activitats Culturals
93 553 71 45
activitats.recinte@santpau.cat

Arxiu Històric
93 553 79 97
arxiuhistoric@santpau.cat