Espai de Memòria

Enrere

Els primers arxivers de Sant Pau

Maria

Toldrà

L’arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és gairebé tan antic com la institució que l’acull, però sabem ben poca cosa dels seus primers arxivers. És per això que recordo especialment el moment que vaig poder posar nom i cognom a un arxiver desconegut del pas del segle XVI al XVII que havia anotat i/o copiat molts documents de l’Hospital. Era Sebastià Roger, escrivent de Ripoll, que durant anys va ordenar els llibres de l’arxiu i va redactar inventaris per fer-ne més fàcil la consulta. Inventaris, els seus i els d’altres arxivers posteriors (Baltasar Dalmau i el seu competidor Joan Francesc Costa, l’infatigable Jaume Cases, etc.), que més d’una vegada m’han estat útils mentre catalogava el fons arxivístic de l’antic Hospital. Roger, que devia ser tot un caràcter, tenia una vena poètica i va copiar versos seus, francament dolents, entre la documentació. Tampoc no s’estava d’afegir-hi comentaris poc amables contra els seus col·legues i algun li ho va pagar amb la mateixa moneda.