Espais de consulta documental i per a tallers escolars

Als cossos posteriors del Pavelló de Sant Salvador s’han habilitat espais per a tallers escolars (planta -1) i per a la consulta documental (planta 0).

En aquest últim cas, a més de llibres, publicacions i una taula interactiva, els visitants podran accedir telemàticament a documents històrics del fons de l’Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que han estat digitalitzats. La documentació disponible s’anirà ampliant progressivament.