El Recinte Modernista de Sant Pau recupera el seu valor patrimonial i arquitectònic per assolir dos objectius fonamentals: dotar els antics pavellons de nous usos vinculats a l’atracció d’organismes internacionals i fer possible l’obertura del conjunt a la ciutat amb una proposta turística de qualitat.

El Programa de Mecenatge del Recinte Modernista s’adreça a totes les persones, institucions i empreses que desitgin participar activament en el projecte, així com vincular-se amb la seva missió i valors.

La participació de mecenes i promotors ha estat constant en iniciatives que han implicat una projecció de Barcelona i Catalunya al món. Les grans obres del modernisme català o la mateixa construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, entre molts altres projectes rellevants per a la història de Catalunya, en són una bona mostra.

Bust de Pau Gil

Ara, el Recinte Modernista de Sant Pau necessita la implicació del món acadèmic, cultural i de la societat en general per impulsar aquesta iniciativa de dimensió global.  

Per a una entitat privada, associar la seva imatge al Recinte Modernista de Sant Pau i al centre de coneixement que hi estan conformant diverses institucions internacionals pot aportar múltiples avantatges a nivell corporatiu:

  • Aporta valor afegit i enforteix la imatge de la companyia més enllà del seu entorn habitual.
  • Permet el posicionament de l’empresa respecte a determinades demandes socials, obtenint notorietat i imatge pública, creant sinèrgies amb altres accions de comunicació.
  • Fa possible la implicació de l’empresa en un projecte que té com a objectiu primordial la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, i aconsegueix implicació directa en els canvis socials, potenciant l’altruisme i la solidaritat de la societat.
  • Obre la porta a la participació en els valors del projecte i permet reforçar els valors vinculats a la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
  • Permet formar part d’un projecte que enfortirà la imatge i projecció de la ciutat de Barcelona, Catalunya i Espanya davant del món.
  • Afavoreix la presència i visibilitat de les empreses en els espais, activitats i/o materials de comunicació que generi el projecte d’acord amb els nivells de contribució.

Més informació: recintemodernista@santpau.cat