La sala de l'hospital: buscant els signes de la malaltia

En el moment de la seva inauguració, el Pavelló de Sant Rafael tenia vint-i-vuit llits. Fins als anys seixanta del segle passat, l’activitat assistencial es concentrava en una única sala. En aquest espai únic tenia lloc la relació personal entre el metge i el pacient.

Juntament amb les explicacions que podia donar el malalt, el professional explorava el cos i interpretava expressions fisiològiques dels òrgans. D’aquesta manera podia recavar dades gràcies a l’instrumental mèdic i portar un registre objectiu, destinat a ser compartir i estudiat per altres professionals.