Un edifici amb història

El Pavelló de Sant Salvador es va construir entre 1905 i 1912, tot i que la seva entrada en funcionament no va produir-se fins al 1916, esdevenint el primer edifici operatiu del conjunt hospitalari projectat per Lluís Domènech i Montaner. És un dels pavellons que van finançar-se directament amb el llegat fundacional del banquer Pau Gil.

Tot i que era un pavelló per a homes, les primeres en ocupar-lo van ser sis dones que provenien de l’Hospital de la Santa Creu. Després de l’entrada en funcionament del recinte hospitalari, Sant Salvador va ser destinat a la cirurgia masculina.

Posteriorment, va esdevenir la Unitat Coronaria, i més tard la Unitat de Cures Intensives i Semi-crítics, una de les primeres que es va crear en el mapa hospitalari espanyol.