Un exemple de
recuperació patrimonial

La rehabilitació de Sant Salvador s’ha realitzat en dues fases. En una primera etapa va executar-se la consolidació estructural de l’edifici i la rehabilitació de façanes i cobertes. Aquests primer bloc de treballs va ser dirigit per Carles Gelpí de 2BMFG Arquitectes.

Posteriorment, s’ha realitzat la restauració d’interiors, a càrrec d’una UTE formada per 2BMFG Arquitectes i Ignasi Cristià, escenògraf, responsable de la proposta expositiva.

Com ha passat durant la restauració d’altres edificis del Recinte Modernista, Sant Salvador no només ha recuperat el seu valor artístic i patrimonial, sinó que també s’ha dotat de les més avançades mesures d’eficiència i sostenibilitat energètica.