Un noi a la façana

La de l’altar no és l’única escultura remarcable del Pavelló de Sant Rafael. Un dels vuit fills de Lluís Domènech i Montaner, Ricard Domènech i Roura, va morir d’una broncopneumònia el 1915, mentre s’estava aixecant el Pavelló de Sant Rafael. Era encara molt jove, vint-i-tres anys, i tot just havia acabat la carrera de farmacèutic. Per honrar la seva memòria, Domènech va demanar a l’escultor Eusebi Arnau que representés el Sant Rafael que acompanya Tobies a la façana del pavelló amb la cara d’en Ricard.