Política de protecció de dades

La Fundació Privada Hospital de Sant Creu i Sant Pau posa a la seva disposició la informació addicional relativa al tractament de les seves dades personals, tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (RGPD).

Responsable del tractament

Identitat: Fundació Privada Hospital de Sant Creu i Sant Pau
Domicili: Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 de Barcelona.
Contacte: recintemodernista@santpau.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La Fundació Privada Hospital de Sant Creu i Sant Pau tracta la informació que faciliten les persones interessades en la seva activitat amb les següents finalitats:
•    Gestionar la venda d’entrades.
•    Controlar l’accés al Recinte Modernista de Sant Pau.
•    Enviar comunicacions publicitàries i promocionals sobre el Recinte Modernista i les seves activitats.
•    Gestionar la preguntes i sol·licituds relacionades amb les diferents activitats del Recinte Modernista.
•    Gestionar les sol·licituds de lloguer d’espais.
•    Facilitar les relacions institucionals.
•    Estudiar i analitzar la informació subministrada pels usuaris per valorar noves tendències i serveis.
•    Utilitzar les seves dades per celebrar sorteigs i concursos.
•    Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avisos legals o política de galetes.

Com s’obtenen les seves dades personals?

Les dades personals procedeixen directament dels interessats a través dels formularis habilitats al lloc web o mitjançant correu electrònic.

Quan temps conservem les seves dades?

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment atorgat en completar qualsevol dels formularis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No hi haurà cap cessió de dades llevat que hi hagi una obligació legal. Tindran accés determinades empreses prestadores de serveis, en aquest cas ja com a encarregades del tractament. Aquests proveïdors només podran accedir a les dades amb l'únic objecte de prestar el servei contractat, seguint les instruccions de l'Entitat responsable i sense que puguin destinar-los per a cap altra finalitat. Tots els proveïdors subscriuen compromisos de confidencialitat en l'ús de la informació a la qual accedeixen pel seu servei de conformitat amb la normativa vigent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Per a això pot adreçar una carta a la Fundació Privada Hospital de Sant Creu i Sant, al domicili Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 Barcelona, o per correu electrònic escrivint a recintemodernista@santpau.cat indicant el dret que es vol exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant, per exemple acompanyant fotocòpia del DNI.
Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, si considera que s'ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.
En el cas que se sol·liciti la limitació del tractament de les seves dades, únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d'oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Valorem la seva col·laboració

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau vetlla per l’ús correcte de les dades personals que s’hagin facilitat a tercers. Per aquest motiu, li demanem que, en cas que tingui coneixement o sospita que s’està fent un ús indegut de la seva informació personal, ens ho notifiqui sense dilació per poder adoptar les accions pertinents que sigui procedent dur a terme.
De la mateixa manera, per garantir que les seves dades són correctes i es troben actualitzades, li preguem que, si es produeix alguna modificació o si, per a qualsevol motiu, detecta alguna incorrecció, ens ho comuniqui a la major brevetat per procedir a l’oportuna esmena.


Politique de cookies

La page web utilise des cookies pour faciliter et améliorer la navigation de ses utilisateurs, compiler une information anonyme sur les visites au moyen de Google Analytics, et intégrer les contenus dans d’autres services tels que Twitter, Facebook, etc.

L’utilisateur pourra restreindre ou bloquer les cookies dans la fenêtre de configuration de son navigateur.